čtvrtek 28. listopadu 2013

Altium Designer - díry v ploškách

Program Altium Designer je určen především pro profesionální použití a tomu i odpovídají možnosti generování dat pro výrobu. Variant nastavení je skurečně mnoho, bohužel chybí zde jedna věc známá hlavně z programů menších, například z populárního programu Eagle. Žádná z clonek pro výstup výrobních dat ve formátu GERBER nemá viditelné dírky označující místa pro vrtání děr. Důvod je jednoduchý, v profesionální výrobě se díry vrtají hned v prvním kroce výroby, následně se provádí pokovování, které z děr udělá prokovky. Pak teprve pokračuje výroba nanášením motivů vodivých cest. Dírky v ploškách by byly spíše naobtíž, obzvlášť kdyby nebyly naprosto přesně sesazeny se skurečnými otvory v desce.

Možnost zapnout viditelné otvory zde tedy bohužel chybí. Pro amatérskou výrobu DPS klasickou fotocestou jsou viditelná místa vrtání docela důležitou věcí usnadňující vrtání. Hůře se pak na nějakou díru zapomene a při vrtání je vrták vyleptanou tečkou v mědi dobře veden na své místo. Musíme si tedy pomoci jiným způsobem. Cesta vede přes funkce tisku, kde díry zapnout lze, ale export je nekvalitní a díry příliš veliké, zabírající značnou část mědi plošek. Postup je tedy lepší trochu upravit.

Postup pro získání předlohy DPS s dírami v ploškách

  • Exportovat GERBER data bottom vrstvy (pokud existuje), přípona GBL nezrcadlově.
  • Exportovat GERBER data top vrstvy (pokud existuje), přípona GTL zrcadlově.
  • Exportovat GERBER data obrysu (čára například ve vrstvě MECHANICAL 4) pak bude přípona souboru GM4.
  • Exportovat data pro NC vrtačku (NC Drill, uloží se do TXT).
Struktura Job souboru pro export výrobních dat
Pro tyto úkony je dobré si vytvořit skript - Job (File / New / Output Job File) a zde si uložit potřebná nastavení pro opakované používání. Souborové cesty je vhodné volit relativně, pak lze tento Job soubor přesouvat i do jiných projektů ke stejnému účelu. Stiskem jednoho tlačítka se celý export provede a můžeme pokračovat v přípravě předlohy.

Dvojklikem na soubor jedné z vrstvy, například GBL se soubor otevře v editoru CAMtastic - součást Altium Designeru. V levém pruhu okna je vhodné si otevřít kartu CAMtastic, kde jsou vidět zejména vrstvy výkresu desky.

  • Příkazem File / Import / Gerber importujeme soubor GM4 a uvidíme obrys desky v další vrstvě.
  • Dále přes File / Import / Drill importujeme soubory pro NC vrtačku (DRL, DRR, TXT).
  • Změníme velikost všech vrtáků pomocí Tables / NC Tools na průměr 0,02 inch. Díry se viditelně zmenší. Je vhodné také zaškrtnout možnost Not Plated (neprokovené) u všech vrtáků.

Tabulka vrstev editoru CAMtastic s importovanými vrstvami obrysu a děr

Poklepem na barevnou kostičku v tabulce vrstev vlevo v okně vybereme nové barvy pro všechny vrstvy. Pro díry bílou a pro GERBER vrstvy (obrys i spoje) černou. Bohužel tím se na obrazovce ztratí, ale stále existují. Nyní je hotovo, můžeme tisknout na pdf tiskárnu nebo na tiskárnu skutečnou, schopnou vyrobit předlohu. V případě tisku na tiskárnu z pdf je třeba zaškrnout zachování původního rozměru v nastavení tiskárny! Celý postup se opakuje i pro druhou vrstvu spojů, pokud existuje.

Finální předloha DPS

Žádné komentáře:

Okomentovat