čtvrtek 28. listopadu 2013

Altium Designer a 3D modely

Hodně perfektní funkcionalitou programu Altium Designer je 3D náhled DPS. Zabrání hodně kolizím, špatným umístěním prvků a zlepší orientaci ve výsledném tvaru DPS. Bohužel, většinu součástek je nutné si nadefinovat samostatně, k čemuž slouží jednoduchý editor umožňující vytvářet 3D tělesa jako pouzdra součástek na principu 3D vytahování polygonu. Dále je zde také možnost načíst skutečné 3D modely ve formátu step. Ty je možné získat například po registraci na adrese: http://www.3dcontentcentral.com

Výsledný 3D náhled desky GSM modemu
3D model celé desky je možné dále exportovat příkezem File / Save (a zvolit formát *.stp nebo *.step) pro následné začlenění do mechanické struktury celého zařízení.

Žádné komentáře:

Okomentovat